Nasze zobowiązania

Razem dążymy do bardziej sprawiedliwego i zrównoważonego świata.

Jesteśmy ekspertami w zakresie innowacyjnych rozwiązań kredytowych. Dobrze znamy doświadczenie zakupowe naszych klientów i widzimy, jak się rozwija.
Jesteśmy świadomi wyzwań przed którymi stoi nasze społeczeństwo. Wspieramy rozwój nowych form bardziej zrównoważonej konsumpcji.
Pracujemy odpowiedzialnie.
Przedstawiamy 4 filary naszej polityki społecznej.

Dajemy możliwość świadomej i odpowiedzialnej konsumpcji.

Nasze usługi umożliwiają klientom lepsze zarządzanie budżetem oraz bardziej przemyślany wybór tego, co kupują. Wspieramy podmioty działające w środowisku zrównoważonej gospodarki. Oferujemy naszym klientom środki umożliwiające dostęp do świadomej konsumpcji i podejmowanie wyborów konsumenckich. Chcemy ich wspierać zarówno w codziennym życiu, jak i długoterminowych planach.

Zachęcamy pracowników do działań na rzecz swojego rozwoju, ale też dla społeczeństwa.

Dokładamy wszelkich starań, aby nasi pracownicy mogli pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności interpersonalne. Chcemy, aby znaleźli sens w swojej pracy i przez nią budowali bardziej zrównoważone społeczeństwo. Staramy się oferować przyjazne wszystkim środowisko pracy.

Zmniejszamy nasz ślad węglowy.

Zobowiązujemy się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla, zgodnie z paryskim porozumieniem klimatycznym z 2015 r. Ulepszamy naszą pracę, zakupy i konsumpcje. Opowiadamy się za zrównoważonymi źródłami dostaw. Wszystkie nasze zespoły są zmotywowane, aby sprostać temu wyzwaniu.

Czynimy z naszej cyfrowej transformacji siłę relacji międzyludzkich.

Przechodzimy cyfrową transformację i chcemy ją przeprowadzić z korzyścią dla relacji z naszymi pracownikami, klientami i partnerami. Opieramy się na innowacjach technologicznych, aby umożliwić naszym klientom samodzielne zarządzanie budżetem. Chcemy uprościć i zautomatyzować kluczowe procesy wewnętrzne, aby nasi pracownicy mogli skupić się na jakości.

Aby świat był bardziej sprawiedliwy, zrównoważony i humanitarny,

Oney wyznaczył kierunek redukcji emisji dwutlenku węgla do 2024 r.,

zgodnie z porozumieniami paryskimi.

Nasze akcje: