Ochrona danych osobowych:

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych.

Co to jest RODO?

RODO to inaczej Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 kwietnia 20216 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Przepisy są stosowane od 25 maja 2018 r.

Głównym założeniem RODO jest ograniczenie zróżnicowania przepisów pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi. Dodatkowo RODO dostarcza nowych rozwiązań związanych z Ochroną Danych Osobowych oraz wzmacnia już istniejące. Wprowadza wiele nowych uprawnień dla osób fizycznych, przy zwiększeniu obowiązków jakie ciążą na Administratorach Danych Osobowych.

Dokument-informacyjny

Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD)

Jan Prasałek

Adres e-mail: iod@smartney.pl