Wybierz gdzie chcesz zrobić zakupy:

Zobacz więcej na OneyRaty.pl

 


Przykłady reprezentatywne i RRSO dla pożyczek zawieranych za pośrednictwem serwisu https://oneyraty.pl, dla pożyczki online i pożyczki w opcji Kup na raty u naszych partnerów, podane są po wejściu na dedykowaną zakładkę pożyczka online lub zakładkę przypisaną do partnera.

Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej oraz ryzyka kredytowego konsumenta, a ostateczne warunki kredytowania zależą od wyniku tej oceny. Niniejsza treść nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.

Pożyczkodawcą jest Smartney Grupa Oney S.A

Smartney Grupa Oney z siedzibą w Warszawie, adresem przy ul. Krakowiaków 44, 02-255 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000204413, NIP 5272429317, kapitał zakładowy 4.383.360 zł w całości wpłacony.