Jesteśmy częścią francuskiej Grupy Oney Bank:

Nasza historia

Grupa Oney została stworzona we Francji w 1983 roku ściśle współpracując ze sklepami reatailowymi. Od początku istnienia firmy, naszym celem było dostarczać rozwiązania płatnicze, które pomagają Klientom finansować ich potrzeby.

Międzynarodowy wzrost

Otwiera się rozdział naszego rozwoju: nowi partnerzy handlowi, nowe produkty. 2000 rok to początek naszego wzrostu na arenie międzynarodowej. W ciągu zaledwie 10 lat Oney z 1 partnera w 1 kraju rozszerzył swoją działalność do prawie 100 parterów w 11 krajach.

W drodze do innowacji

Od 2010 roku koncentrujemy się na wdrożeniu coraz większej ilości innowacyjnych rozwiązań finansowych dla Klientów. Nasza działalność B2B rośnie, pojawiają się specjalistyczne spółki zależne i nowe produkty: ubezpieczenia, biometria, wykrywanie i zwalczanie oszustw, big data.

OneyRaty

To innowacyjne, samoobsługowe rozwiązanie płatnicze. więcej na oneyraty.pl 

 


Dane kontaktowe:

Smartney Grupa Oney z siedzibą w Warszawie, adresem przy ul. Krakowiaków 44, 02-255 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000204413, NIP 5272429317, kapitał zakładowy 4.383.360 zł w całości wpłacony.


Ochrona danych osobowych:

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych.

Co to jest RODO?

RODO to inaczej Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 kwietnia 20216 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Przepisy są stosowane od 25 maja 2018 r.

Głównym założeniem RODO jest ograniczenie zróżnicowania przepisów pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi. Dodatkowo RODO dostarcza nowych rozwiązań związanych z Ochroną Danych Osobowych oraz wzmacnia już istniejące. Wprowadza wiele nowych uprawnień dla osób fizycznych, przy zwiększeniu obowiązków jakie ciążą na Administratorach Danych Osobowych.

Dokument-informacyjny

Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD)

Katarzyna Borowska

Adres e-mail: iod@smartney.pl