Chcemy przygotować dla Ciebie atrakcyjną ofertę. Żeby móc to zrobić potrzebujemy
poniższych zgód.
Jeśli je akceptujesz – podaj kod z SMS`a Doradcy Oney.
Dziękujemy za Twoje zaufanie.

 

 

Zgoda na komunikację marketingową

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Oney Polska S.A. drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących usług finansowych i ubezpieczeniowych dostępnych za pośrednictwem Oney Polska S.A.

 

   

Zgoda na telemarketing

 

Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny ze strony Oney Polska S.A. dla celów marketingu usług finansowych i ubezpieczeniowych dostępnych za pośrednictwem Oney Polska S.A.

 

 

Zgoda na profilowanie do celów marketingowych

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Oney Polska S.A. moich danych osobowych dla celów marketingowych dotyczących usług finansowych i ubezpieczeniowych dostępnych za pośrednictwem Oney Polska S.A., obejmujących zapewnienie lepszego doboru proponowanych mi usług do moich potrzeb.

 

 

 

Oney Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adresem przy ul. Ogrodowej 58, 00-876 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000204413, NIP 5272429317, kapitał zakładowy 1 000 000 zł w całości wpłacony. Oney Polska S.A. jest pośrednikiem kredytowym Credit Agricole Bank Polska S.A. umocowanym do zawierania i zmiany umów o kartę kredytową, pożyczkę, kredyt na zakup towarów i usług, odbierania oświadczeń w zakresie tych umów, wykonywania w imieniu banku obsługi posprzedażowej oraz innych czynności związanych z zawartymi umowami. Oney Polska S.A. pośrednik kredytowy współpracujący również z instytucją pożyczkową Smartney Sp. z o.o.