Pakiet Podstawowy

Ubezpieczenie spłaty kredytu na wypadek śmierci, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Pakiet Rozszerzony

Ubezpieczenie spłaty kredytu na wypadek śmierci, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, utraty stałego źródła dochodów, czasowej niezdolności do pracy lub poważnego zachorowania.

Ochrona zdrowia i zatrudnienia

Ubezpieczenie spłaty kredytu w przypadku utraty pracy lub czasowej niezdolności do podjęcia pracy zarobkowej

Ochrona życia i zdrowia

Wypłata środków w wysokości zadłużenia w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci pożyczkobiorcy

Ubezpieczenie oferowane we współpracy z:

Ubezpieczenie oferowane we współpracy z:

Ubezpieczenie oferowane we współpracy z:

ERGO Hestia

Ubezpieczenie oferowane we współpracy z:

Korzyści

Stabilność finansowa Twoich bliskich w trudnych chwilach

Stabilność finansowa Twoich bliskich w trudnych chwilach

Pakiet Podstawowy to ubezpieczenie, które sprawia, że w trudnej sytuacji życiowej Ubezpieczyciel zadba o spłatę Twojego kredytu, na wypadek Twojej śmierci lub trwałego inwalidztwa.

Minimum formalności

Minimum formalności

Brak wymogu przedstawiania badań lekarskich lub zaświadczeń zdrowotnych.

Dogodna opłata ubezpieczeniowa

Dogodna opłata ubezpieczeniowa

Opłatę za ubezpieczenie zostanie doliczona do kwoty kredytu i wraz z nim rozłożona na raty. Dzięki temu korzystasz z ochrony ubezpieczeniowej bez angażowania własnych środków.

Korzyści

Zakres ubezpieczenia dostosowany do formy Twoich potrzeb.

Zakres ubezpieczenia dostosowany do formy Twoich potrzeb.

W ramach Pakietu Rozszerzonego możesz zwiększyć zakres ochrony ubezpieczeniowej o ubezpieczenie z tytułu utraty pracy, poważnego zachorowania lub czasowej niezdolności do pracy. Ubezpieczenie dopasowane do Twojego wieku i źródła dochodów.

Wsparcie w poważnym zachorowaniu

Wsparcie w poważnym zachorowaniu

Obejmuje ochroną ubezpieczeniową na wypadek zdiagnozowania jednej spośród 8 poważnych chorób: zawału serca, udaru mózgu, niewydolności nerek, nowotworu złośliwego, stwardnienia rozsianego, utraty wzroku, a także na wypadek wszczepienia by-passów lub transplantacji ważnego narządu.

Czasowa niezdolność do pracy – przy długotrwałym zwolnieniu

Czasowa niezdolność do pracy – przy długotrwałym zwolnieniu

Ubezpieczenie na wypadek czasowej niezdolność do pracy zapewnia terminową spłatę nawet do 6 rat kredytu w razie zwolnienia lekarskiego trwającego powyżej 30 dni. Opcja dostępna jest dla osób zatrudnionych na umowę o pracę lub prowadzących działalność gospodarczą.

Dogodna opłata ubezpieczeniowa

Dogodna opłata ubezpieczeniowa

Opłatę za ubezpieczenie zostanie doliczona do kwoty kredytu i wraz z nim rozłożona na raty. Dzięki temu korzystasz z ochrony ubezpieczeniowej bez angażowania własnych środków.

Korzyści

Ubezpieczenie od utraty pracy

Ubezpieczenie od utraty pracy

Pomoc w spłacie kredytu w przypadku rozwiązania umowy przez pracodawcę lub zaprzestania działalności gospodarczej

Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe

Specjalistyczna pomoc w przygotowaniu CV oraz w poszukiwaniu pracy

Odciążenie budżetu domowego

Odciążenie budżetu domowego

Zmniejszenie obciążenia budżetu domowego w wysokości spłacanej raty kredytu

Zabezpieczenie niezdolności do pracy

Zabezpieczenie niezdolności do pracy

Pomoc w spłacie kredytu w przypadku czasowej niezdolności do podjęcia pracy zarobkowej

Korzyści

Ubezpieczenie utraty zdrowia

Ubezpieczenie utraty zdrowia

Wypłata świadczenia w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu

Zabezpieczenie spadkobierców

Zabezpieczenie spadkobierców

Wypłata świadczenia na rzecz spadkobierców pożyczkobiorcy

Dodatkowe środki finansowe w przypadku zdarzenia

Dodatkowe środki finansowe w przypadku zdarzenia

Ubezpieczony lub jego spadkobiercy otrzymują wypłatę środków od Ubezpieczyciela

Dokumenty do pobrania

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

PDG

Karta Produktu

PDF

Informacje o dystrybutorze ubezpieczeń

PDF

Dokumenty do pobrania

Ogóle Warunki Ubezpieczenia

PDF

Karta Produktu

PDF

Informacje o dystrybutorze ubezpieczeń

PDF

Dokumenty do pobrania

Ubezpieczenie dla Klientów Oney Polska SA „Ochrona zdrowia i zatrudnienia” od 02.09.2019 r.

PDF

Ubezpieczenie dla Klientów Oney Polska SA „Ochrona zdrowia i zatrudnienia” do 01.09.2019 r.

PDF

1 mb

Informacje o dystrybutorze ubezpieczeń

PDF

Dokumenty do pobrania

Indywidualne Ubezpieczenie na Życie Klientów Oney Polska SA od 02.09.2019 r.

PDF

Informacje o produkcie

PDF

Indywidualne Ubezpieczenie na Życie Klientów Oney Polska SA do 01.09.2019 r.

PDF

1 mb

Informacje o dystrybutorze ubezpieczeń

PDF

Ubezpieczenie oferowane we współpracy z:

Ubezpieczenie domu i sprzętu

Ubezpieczenie domu i sprzętu

Ubezpieczamy nieruchomości oraz sprzęty domowe.

Ubezpieczenie kredytu gotówkowego

Ubezpieczenie kredytu gotówkowego

Gwarancja spokoju spłaty kredytu w razie nieprzewidzianych okoliczności.

Ubezpieczenia wycofane z oferty

Ubezpieczenia wycofane z oferty

Ubezpieczenia w przypadku utraty pracy, nieuprawnionego użycia kart, sprzętów przenośnych, rowerzystów oraz NNW.

Ubezpieczenie kart kredytowych

Ubezpieczenie kart kredytowych

Zabezpieczenie spłaty zadłużenia w razie nieprzewidzianych okoliczności.

Kim jesteśmy?

Od wielu lat pomagamy Klientom sklepów: Auchan, Leroy Merlin, Bricoman oraz Norauto, zarówno w codziennych zakupach jak i w realizacji wielkich planów i marzeń.

Współpracujemy z:

Auchan
Leroy Merlin
Bricoman
Norauto