PSD2

Dyrektywa PSD2 (ang. Payment Services Directive), Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego to unijna dyrektywa, która została wprowadzona do polskiego prawa, w odpowiedzi na rozwój technologii i wynikających z tego zagrożeń. Jednym z jej celów jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa Twoich transakcji.

Zmiany w procesie logowania do serwisu internetowego CA24 eBank (silne uwierzytelnienie)

Jeżeli używasz haseł SMS do autoryzowania transakcji w serwisie internetowym, to co jakiś czas również podczas logowania wyślemy Ci dodatkowe hasło SMS. Dzięki temu Twoje logowanie będzie bezpieczniejsze.

Jeśli używasz tokena sprzętowego Twoje logowanie zawsze przebiega w ten sam sposób. Podajesz identyfikator oraz klucz czyli hasło statyczne oraz aktualne wskazanie tokena.

Jeżeli posługujesz się hasłem statycznym (nie używasz tokena sprzętowego ani haseł SMS) to już teraz prosimy Cię o zmianę metody autoryzacji. Możesz to zrobić najpóźniej do 21.09.2019 w naszej dowolnej placówce bankowej lub w serwisie telefonicznym (wymagany telekod) – po tym terminie nie będziesz mógł korzystać z serwisu internetowego CA24 eBank.

Zmiany w procesie logowania do serwisu mobilnego CA24 eBank (silne uwierzytelnienie)

Podczas logowania do aplikacji mobilnej co jakiś czas będziesz musiał wpisać dodatkowo PIN Mobilny.

Likwidujemy zapytania w Serwisie tekstowym CA24

Wycofujemy możliwość wysyłania zapytań w Serwisie tekstowym CA24, np. zapytanie o saldo. Będziesz jednak mógł nadal otrzymywać powiadomienia, np. o obciążeniu rachunku. Jeśli potrzebujesz szybkiego dostępu do salda czy historii transakcji, zachęcamy do pobrania aplikacji mobilnej.

Autoryzacja przy pobieraniu informacji starszych niż 90 dni

W serwisie internetowym i mobilnym będziemy wymagać autoryzacji również, gdy będziesz pobierać informacje starsze niż 90 dni. Wyświetlając historię lub wyciąg, który obejmuje dane sprzed 90 dni, poprosimy Cię o hasło SMS, klucz (wskazanie tokena oraz hasło), PIN mobilny – w zależności od tego z jakiej metody korzystasz.

Krótsza sesja

Skracamy czas trwania sesji. Jeśli przez 5 minut nie odnotujemy żadnej aktywności w eBanku czy aplikacji mobilnej, zostaniesz automatycznie wylogowany.

PIN w czasie transakcji zbliżeniowych

Podczas wykonywania transakcji zbliżeniowych, również poniżej kwoty 50 zł, możesz zostać poproszony o wprowadzenie kodu PIN na terminalu.