Karta kredytowa Auchan

Twój pomocnik w zakupach

RRSO 11,80%

Powyższe informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Przyznanie kredytu, jego warunki oraz czas oczekiwania na decyzję kredytową uzależnione są od oceny zdolności kredytowej Klienta. Szczegóły i regulaminy promocji oraz zasady dokumentowania dochodu dostępne w Punkcie Doradztwa Finansowego w Auchan. Powyższe informację dotyczą dotyczą karty kredytowej Credit Agricole Bank Polska S.A. sprzedawanej za pośrednictwem Oney Polska S.A. Oney Polska S.A., ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, NIP: 527-24-29-317, REGON 015707452, KRS 0000204413, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego wynosi 14 000 000 zł. Oney Polska S.A. jako pośrednik kredytowy współpracuje z Credit Agricole Bank Polska S.A. Zakres umocowania: zawieranie i zmiana umów o kartę kredytową, odbieranie oświadczeń w zakresie tych umów oraz umów pożyczki lub kredytu ratalnego, wykonywanie w imieniu Banku obsługi posprzedażowej oraz innych czynności związanych z zawartymi umowami. Oney Polska S.A. jako pośrednik kredytowy współpracuje również z Alior Bank S.A. Zakres umocowania: zawieranie w imieniu Alior Bank S.A. z osobami fizycznymi umów pożyczki oferowanej przez Alior Bank S.A. o wartości nieprzekraczającej 200 000 zł oraz dokonywanie czynności faktycznych związanych z zawarciem tych umów. Informacja handlowa według stanu na dzień 11.12.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie.