Zapraszamy do wypełnienia wniosku o kredyt gotówkowy

Zajmie Ci to
tylko kilka minut
Wystarczy
dowód osobisty
Nasz doradca
skontaktuje się
z Tobą i zaproponuje
najkorzystniejszą
ofertę

 

PLN Minimalna kwota 1000 PLN, maksymalna 150 000 PLN
Od 3 do 120 miesięcy

 

Prosimy o upewnienie się czy podane przez Państwa dane są prawidłowe, w szczególności numery telefonów oraz adres e-mail.

- - dd/mm/rrrr
- - bezterminowo dd/mm/rrrr
-
PLN Czynsz, inne opłaty obciążające co miesiąc domowy budżet
średnia z 3 ostatnich miesięcy
Zakład pracy
-
Zakład pracy
-
PLN
Należy podać limit posiadanych kart kredytowych (w PLN)
PLN
Należy podać sumę rat posiadanych kredytów (w PLN)
Prosimy o wpisanie numeru telefonu komórkowego. Jeśli nie posiadasz telefonu komórkowego, prosimy o wpisanie ponownie numeru telefonu stacjonarnego z pola powyżej.
Konsultanci Oney Polska S.A. są dostępni dla Ciebie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 20:00 oraz w soboty w godzinach od 9:00 do 18:00
Zgoda wymagana: Zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od firmy Oney Polska S.A. drogą elektroniczną, w związku z wypełnionym i wysłanym przeze mnie formularzem w sprawie kredytu gotówkowego.
Oświadczenie wymagane: Oświadczam, że informacje podane przeze mnie w niniejszym wniosku są prawdziwe i kompletne; jednocześnie upoważniam bank do sprawdzenia wiarygodności informacji zawartych w niniejszym wniosku.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Oney Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (00-876), przy ul. Ogrodowej 58. Oświadczam, że zostałem poinformowany o dobrowolnym charakterze wyrażenia zgody na przetwarzenie swoich danych osobowych, prawie wglądu, poprawiania i uzupełniania tych danych oraz o innych prawach w zakresie przetwarzania danych osobowych, wynikających z przepisów art. 32 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-605), pl. Orląt Lwowskich 1, który zbiera dane na zasadzie dobrowolności i będzie je przetwarzał w celu podjęcia niezbędnych czynności związanych ze złożeniem niniejszego wniosku. Informujemy o prawie dostępu do treści podanych danych i prawie ich poprawiania oraz o możliwości przetwarzania podanych danych w Biurze Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie (02-676), ul. Postępu 17A. Krąg odbiorców tych danych określają obowiązujące przepisy ustawy Prawo bankowe (Dz. U. z 2002, nr 72, poz. 665 ze zm.).

Oney Polska S.A., ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, NIP: 527-24-29-317, REGON 015707452, KRS 0000204413, zarejestrowana w sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego wynosi 5 000 000 zł. Oney Polska S.A. oświadcza, że na podstawie zawartych umów z Credit Agricole Bank Polska S.A. jest upoważniona do wykonywania czynności faktycznych związanych z zawarciem umowy kredytu gotówkowego.

Jeżeli do decyzji kredytowej potrzebne będą dodatkowe informacje, poinformuje Cię o tym pracownik Oney Polska S.A. Wszystkie informacje przesłane do Banku są chronione protokołem SSL.


Serdecznie dziękujemy za wypełnienie wniosku o kredyt gotówkowy.
Wniosek został przesłany do Oney Polska S.A.

Na podany przez Państwa adres poczty elektronicznej mogą zostać przesłane informacje dotyczące tego zgłoszenia. Wiadomość zostanie wysłana z adresu Smart_raty@oney.com.pl

Brak wiadomości może oznaczać, że:
  • podany przez Państwa adres poczty elektronicznej był nieprawidłowy lub zawierał błędy,
  • w Państwa poczcie elektronicznej ustawione są reguły antyspamowe, które uniemożliwiają dostarczenie wiadomości

Powyższe zdarzenia nie wstrzymują obsługi Państwa zgłoszenia, mogą jednak utrudnić przekazywanie Państwu informacji.

Dziękujemy za wypełnienie wniosku o kredyt gotówkowy.
Doradca Oney Polska S.A. skontaktuje się z Tobą w wybranym przez Ciebie terminie, w celu przedstawienia najkorzystniejszej oferty.

 

Zamknij