Zapraszamy do wypełnienia wniosku o kredyt gotówkowy

Zajmie Ci to
tylko kilka minut
Wystarczy
dowód osobisty
Nasz doradca
skontaktuje się
z Tobą i zaproponuje
najkorzystniejszą
ofertę

 

PLN Minimalna kwota 1000 PLN, maksymalna 150 000 PLN
Od 3 do 120 miesięcy

 

Prosimy o upewnienie się czy podane przez Państwa dane są prawidłowe, w szczególności numery telefonów oraz adres e-mail.

- - dd/mm/rrrr
- - bezterminowo dd/mm/rrrr
-
PLN Czynsz, inne opłaty obciążające co miesiąc domowy budżet
średnia z 3 ostatnich miesięcy
Zakład pracy
-
Zakład pracy
-
PLN
Należy podać limit posiadanych kart kredytowych (w PLN)
PLN
Należy podać sumę rat posiadanych kredytów (w PLN)
Prosimy o wpisanie numeru telefonu komórkowego. Jeśli nie posiadasz telefonu komórkowego, prosimy o wpisanie ponownie numeru telefonu stacjonarnego z pola powyżej.
Konsultanci Oney Polska S.A. są dostępni dla Ciebie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 20:00 oraz w soboty w godzinach od 9:00 do 18:00

Wyrażenie każdej z poniższych zgód jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Osoba wyrażająca zgodę ma prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie, ale nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach opisanych w dokumencie informacyjnym Oney Polska S.A. , z którym się zapoznałem chyba że treść zgody wyraźnie wskazuje inaczej.

Potwierdzam, że przed udzieleniem przeze mnie poniższych zgód zapoznałem się Z dokumentem informacyjnym Oney Polska S.A.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, adres email, adres do korespondencji, numer telefonu komórkowego i/lub stacjonarnego, data urodzenia, posiadane produkty finansowe, wnioskowane produkty finansowe (kredyty, pożyczki, ubezpieczenia), data zawarcia umowy o produkty finansowy, czas trwania umowy o produkt finansowy, miejsce zawarcia umowy o produkt finansowy, parametry produktu, status wniosku o produkt finansowy, typ dochodu przez Oney Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (00-876), ul. Ogrodowa 58 w celu doboru proponowanych produktów i usług dostępnych za pośrednictwem Oney Polska S.A.
Wyrażam zgodę, aby dobór proponowanych produktów i usług został dokonany przez Oney Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (00-876), ul. Ogrodowa 58 wyłącznie w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, adres email, adres do korespondencji, numer telefonu komórkowego i/lub stacjonarnego, data urodzenia, posiadane produkty finansowe, wnioskowane produkty finansowe (kredyty, pożyczki, ubezpieczenia), data zawarcia umowy o produkty finansowy, czas trwania umowy o produkt finansowy, miejsce zawarcia umowy o produkt finansowy, parametry produktu, status wniosku o produkt finansowy, typ dochodu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, adres email, adres do korespondencji, numer telefonu komórkowego i/lub stacjonarnego przez Oney Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (00-876), ul. Ogrodowa 58 w celu przekazywania mi komunikatów marketingowych dotyczących usług dostępnych za pośrednictwem Oney Polska S.A.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Oney Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (00-876), ul. Ogrodowa 58 za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Wyrażam zgodę na używanie przez Oney Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (00-876), ul. Ogrodowa 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.

W celu podjęcia niezbędnych czynności związanych z zawarciem umowy, w tym także oceny zdolności kredytowej zgodnie z prawem Bankowym podane dane będą przetwarzane przez następujące Instytucje, z których każda jest Administratorem danych osobowych: Credit Agricole Bank Polska S.A., Biuro Informacji Kredytowej S.A. i Związek Banków Polskich. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wypełnienia wniosku. Przysługuje prawo do dostępu do treści lub otrzymania kopii swoich danych, żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, sprzeciwu na przetwarzanie danych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes banku, przeniesienia danych osobowych, jeśli dane są przetwarzane na podstawie zgody lub umowy, wniesienie skargi do organu właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

Jeżeli do decyzji kredytowej potrzebne będą dodatkowe informacje, poinformuje Cię o tym pracownik Oney Polska S.A. Wszystkie informacje przesłane do Banku są chronione protokołem SSL


Serdecznie dziękujemy za wypełnienie wniosku o kredyt gotówkowy.
Wniosek został przesłany do Oney Polska S.A.

Na podany przez Państwa adres poczty elektronicznej mogą zostać przesłane informacje dotyczące tego zgłoszenia. Wiadomość zostanie wysłana z adresu Smart_raty@oney.com.pl

Brak wiadomości może oznaczać, że:
  • podany przez Państwa adres poczty elektronicznej był nieprawidłowy lub zawierał błędy,
  • w Państwa poczcie elektronicznej ustawione są reguły antyspamowe, które uniemożliwiają dostarczenie wiadomości

Powyższe zdarzenia nie wstrzymują obsługi Państwa zgłoszenia, mogą jednak utrudnić przekazywanie Państwu informacji.

Dziękujemy za wypełnienie wniosku o kredyt gotówkowy.
Doradca Oney Polska S.A. skontaktuje się z Tobą w wybranym przez Ciebie terminie, w celu przedstawienia najkorzystniejszej oferty.

 

Zamknij