Bezpieczeństwo finansowe dla Ciebie i Twoich bliskich w trudnych sytuacjach życiowych.
Ubezpieczenia do produktów finansowych.

Ubezpieczenia do kart kredytowych

Pakiet podstawowy:

 • Spłata zadłużenia na karcie kredytowej w przypadku trwałej lub całkowitej niezdolności do pracy, utraty zdolności do samodzielnej egzystencji lub śmierci właściciela karty.
 • Ochrona dla Ciebie i Twoich bliskich – zabezpieczenie bliskich przed koniecznością spłaty zadłużenia na karcie kredytowej
 • Bezpieczeństwo spłaty – wybierając ochronę ubezpieczeniową, zyskujesz pewność, że w razie wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń, Twoje zobowiązania zostaną terminowo uregulowane.

Pakiet Twoje Dochody:

 • Spłata zadłużenia na karcie kredytowej w przypadku utraty źródła dochodu, czasowej niezdolności do pracy lub poważnego zachorowania posiadacza karty kredytowej.
 • Ubezpieczenie na wypadek utraty stałego źródła dochodu – spłata zadłużenia na karcie kredytowej w przypadku utraty zatrudnienia lub utraty dochodów spowodowanej przyczynami ekonomicznymi.
 • Ubezpieczenie na wypadek czasowej niezdolności do pracy – spłata zadłużenia na karcie kredytowej w przypadku czasowego braku możliwości świadczenia pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania – spłata zadłużenia na karcie kredytowej w przypadku zdiagnozowania poważnego zachorowania posiadacza karty kredytowej w tym min. nowotworu lub zawału serca.

Ubezpieczenie oferowane we współpracy z CACI Life Dac i CACI Non-Life Dac z siedzibą w Dublinie.

Ubezpieczenia do kredytu gotówkowego

Pakiet Podstawowy:

 • Ubezpieczenie spłaty kredytu na wypadek śmierci, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji.
 • Stabilność finansowa Twoich bliskich w trudnych chwilach – Pakiet Podstawowy to ubezpieczenie, które sprawia, że w trudnej sytuacji życiowej Ubezpieczyciel zadba o spłatę Twojego kredytu, na wypadek Twojej śmierci lub trwałego inwalidztwa.
 • Minimum formalności – brak wymogu przedstawiania badań lekarskich lub zaświadczeń zdrowotnych.

Pakiet Rozszerzony:

 • Ubezpieczenie spłaty kredytu na wypadek śmierci, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, utraty stałego źródła dochodów, czasowej niezdolności do pracy lub poważnego zachorowania.
 • Zakres ubezpieczenia dostosowany do formy Twoich potrzeb – w ramach Pakietu Rozszerzonego możesz zwiększyć zakres ochrony ubezpieczeniowej o ubezpieczenie z tytułu utraty pracy, poważnego zachorowania lub czasowej niezdolności do pracy. Ubezpieczenie dopasowane do Twojego wieku i źródła dochodów.
 • Wsparcie w poważnym zachorowaniu – obejmuje ochroną ubezpieczeniową na wypadek zdiagnozowania jednej spośród 8 poważnych chorób: zawału serca, udaru mózgu, niewydolności nerek, nowotworu złośliwego, stwardnienia rozsianego, utraty wzroku, a także na wypadek wszczepienia by-passów lub transplantacji ważnego narządu.
 • Czasowa niezdolność do pracy – przy długotrwałym zwolnieniu – ubezpieczenie na wypadek czasowej niezdolność do pracy zapewnia terminową spłatę nawet do 6 rat kredytu w razie zwolnienia lekarskiego trwającego powyżej 30 dni. Opcja dostępna jest dla osób zatrudnionych na umowę o pracę lub prowadzących działalność gospodarczą.
 • Dogodna opłata ubezpieczeniowa – opłatę za ubezpieczenie zostanie doliczona do kwoty kredytu i wraz z nim rozłożona na raty. Dzięki temu korzystasz z ochrony ubezpieczeniowej bez angażowania własnych środków.

Ubezpieczenie ofertowane we współpracy z CACI Life Dac i CACI Non-Life Dac z siedzibą w Dublinie.