Zrezygnuj z papieru, wybierz wyciąg elektroniczny i zyskaj:

szybkość dotarcia

wygodny dostęp do informacji

pełna funkcjonalność

bezpieczeństwo

informacje o promocjach e-mailowo

ochrona środowiska

Zadzwoń pod numer 71 799 70 01 lub 801 700 170 albo odwiedź Punkt Doradztwa Finansowego w Auchan i zmień wyciąg na elektroniczny.


Oney Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adresem przy ul. Ogrodowej 58, 00-876 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000204413, NIP 5272429317, kapitał zakładowy 1.000.000 zł w całości wpłacony. Oney Polska S.A. jest pośrednikiem kredytowym Credit Agricole Bank Polska S.A. umocowanym do zawierania i zmiany umów o kartę kredytową, pożyczkę, kredyt na zakup towarów i usług, odbierania oświadczeń w zakresie tych umów, wykonywania w imieniu banku obsługi posprzedażowej oraz innych czynności związanych z zawartymi umowami. Oney Polska S.A. pośrednik kredytowy współpracujący również z instytucją pożyczkową Smartney Sp. z o.o.