Promocja dotyczy kredytu gotówkowego od 3000 zł.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania kredytów gotówkowych Credit Agricole Bank Polska S.A. wynosi 18,21%. Kalkulacja dokonana na dzień 8.11.2021 r. na przykładzie reprezentatywnym.
Materiał ma charakter informacyjny i dotyczy kredytu gotówkowego banku Credit Agricole. Udzielenie kredytu zależy od zdolności kredytowej oraz spełnienia wymagań formalnych. Szczegóły, regulamin, okres obowiązywania oraz zasady dokumentowania dochodu dostępne są w Punkcie Doradztwa Finansowego Oney. Oney Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,
adresem przy ul. Ogrodowej 58, 00-876 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000204413, NIP 5272429317, kapitał zakładowy 1 000 000 zł w całości wpłacony. Oney Polska S.A. jest pośrednikiem kredytowym Credit Agricole Bank Polska S.A. umocowanym do zawierania i zmiany umów o kartę kredytową, pożyczkę, kredyt na zakup towarów i usług, odbierania oświadczeń w zakresie tych umów, wykonywania w imieniu Banku obsługi posprzedażowej oraz innych czynności związanych z zawartymi umowami. Oney Polska S.A. pośrednik kredytowy współpracujący również z instytucją pożyczkową Smartney Sp. z o.o. Informacja handlowa na dzień 26.11.2021 r.

Regulamin Promocji