INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ONEY POLSKA S.A.

Niniejszy dokument zawiera informacje o przetwarzaniu przez Oney Polska S.A. Pani/Pana danych osobowych dla celów marketingu usług finansowych i ubezpieczeniowych dostępnych za pośrednictwem Oney Polska S.A.

 ADMINISTRATOR, INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Oney Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa („Oney Polska”). W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych może Pani/Pan skontaktować się z Oney Polska telefonicznie, pod numerem telefonu 801 700 307. Z inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez Oney Polska można skontaktować się pisząc na adres iod@oney.com.pl, a także korespondencyjnie, pisząc na adres Oney Polska (ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa).

 CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

W przypadku, jeśli wyraziła Pani/Pan zgodę na otrzymywanie od Oney Polska drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących usług finansowych i ubezpieczeniowych dostępnych za pośrednictwem Oney Polska lub na kontakt telefoniczny w celach marketingowych ze strony Oney Polska, w odpowiednim zakresie Pani/Pana dane osobowe, obejmujące imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres korespondencyjny, przetwarzane będą dla celów marketingu bezpośredniego usług finansowych i ubezpieczeniowych dostępnych za pośrednictwem Oney Polska. Podstawę przetwarzania danych stanowi prawnie uzasadniony interes Oney Polska, jakim jest sprzedaż i promocja usług ubezpieczeniowych i finansowych dostępnych za pośrednictwem Oney Polska (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana odrębnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), poza danymi wymienionymi powyżej, Oney Polska przetwarzać będzie także inne Pani/Pana dane zawarte w karcie klienta oraz dane zgromadzone podczas Pani/Pana wizyt w punktach obsługi Oney Polska – takie, jak data urodzenia, tytuł grzecznościowy, typ dochodu, miejsce zatrudnienia, a także informacje o czasie, miejscu i celu wizyty w punkcie Oney Polska S.A. Dane te przetwarzane będą dla celów marketingowych; ich przetwarzanie wiąże się z profilowaniem, które pozwoli Oney Polska na lepsze dostosowanie proponowanych usług do Pani/Pana potrzeb.

Podanie danych jest dobrowolne.

 OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą dla opisanych wyżej celów do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Oney zaprzestanie przetwarzania Pani/Pana danych, które przetwarzane są w oparciu o udzieloną przez Panią/Pana zgodę na ich przetwarzanie także w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana udzielonej zgody.

 PANI/PANA PRAWA

Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia każdej z udzielonych zgód w dowolnym czasie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Może Pan/Pani cofnąć udzieloną zgodę w dowolnym punkcie Oney Polska, a także kontaktując się z Oney Polska za pośrednictwem poczty email (bok@oney.com.pl) lub pisząc na adres Oney Polska (ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa).

Przysługuje Pani/Panu ponadto prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania (poprawiania) danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).