Bezpieczna Praca

Ubezpieczenie Bezpieczna Praca daje pewność,
że mimo trudności życiowych takich jak utrata pracy
czy pobyt w szpitalu, nie będziesz narażony
na pogorszenie sytuacji materialnej.

Nawet 1100 zł miesięcznie na zabezpieczenie wydatków.