Medizdrowie

Medizdrowie to ubezpieczenie oferujące dostęp do
kompleksowej pomocy medycznej
po nieszczęśliwym wypadku.

Możliwość objęcia ochroną całej rodziny
w ramach jednej składki.