Polityka plików cookies na stronie www.oney.com.pl

Abyś jako nasz Klient czuł się uczciwie traktowany oraz w celu zapewnienia Ci bezpieczeństwa podczas przeglądania naszej strony, informujemy, iż korzystając z tej strony (bez zmiany ustawień swojej przeglądarki), wyrażasz zgodę na umieszczanie na swoim urządzeniu końcowym
i wykorzystanie przez naszą Firmę plików cookies.

Co to są pliki cookies i jakie są ich rodzaje?

Pliki cookies, tzw. ciasteczka to małe pliki, które z każdym wejściem na stronę zapisują ustawienia użytkownika, tworzone przez przeglądarkę internetową (po jej zamknięciu część z nich nadal może pozostawać na danym urządzeniu). Praktycznie każda strona internetowa korzysta z plików cookies. Dzięki nim podczas następnej wizyty przeglądarka rozpoznaje, czy dany użytkownik odwiedzał ją w przeszłości, a do tego w pewnych wypadkach dopasować prezentowaną treść do tego odbiorcy.

Usuwanie plików cookies i ich weryfikacja

Aby kontrolować korzystanie z plików cookies, należy wejść w ustawienia danej przeglądarki internetowej, gdzie użytkownik może je usuwać, blokować lub ogólnie określać sposób z ich korzystania przez przeglądarkę (akceptacja lub odrzucanie wszystkich plików cookies, bądź akceptacja jedynie wybranych rodzajów). Sposób usuwania lub zarządzania plikami cookies jest różny w zależności od przeglądarki. Aby dowiedzieć się na ten temat więcej, należy odwiedzić zakładkę Pomoc w przeglądarce. Każdy odwiedzający naszą stronę użytkownik powinien mieć na uwadze, iż np. zablokowanie wszystkich cookies z naszej witryny może wpływać na problemy z jej działaniem czy też całkowicie blokować korzystanie z pewnych opcji na stronie www.oney.com.pl.

Korzyści płynące z plików cookies

Co do zalet cookies - przede wszystkim użytkownik w sprawniejszy sposób może korzystać
z wcześniej uruchamianych stron www. Dzieje się tak w przypadku, gdy użytkownik używa tego samego komputera lub innego urządzenia oraz tej samej przeglądarki co wcześniej. Dzięki temu jego preferencje są zapamiętywane i wykorzystywane tak, jak było to opisane w pierwszym punkcie. Na koniec, w kontekście bezpieczeństwa czujemy się zobowiązani wspomnieć, iż pliki cookies wykorzystywane na naszej stronie internetowej nie przechowują informacji dot. tożsamości danego użytkownika.

Administrator Danych

Administratorem Twoich danych osobowych (zbieranych w postaci polików cookies) jest Oney Polska spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-876), ul. Ogrodowa 58, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204413 o kapitale zakładowym PLN 14 000 000 wpłaconym w całości (dalej „My”). Możesz się z Nami kontaktować poprzez numer telefonu 801 700 307 lub 71 799 70 08 albo adres email bok@oney.com.pl. Dla lepszej ochrony Twoich danych osobowych od dnia 25.05.2018 r. w Oney powołamy IOD – Inspektora Ochrony Danych. Możesz się z nim skontaktować:
- pod adresem email iodo@oney.com.pl,
- adresem pocztowym ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa
- dzwoniąc na numer telefonu: +48 22 526 52 15

Wykorzystujemy pliki cookies w celach:

Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
1) Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
2) Utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
3) Określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie organom państwowym upoważnionym do żądania tych danych z mocy prawa. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich. Twoje dane osobowe mogę zostać udostępnione podmiotom działającym na naszą rzecz, które realizują działania takiej jak hosting, administracja systemem informatycznym, a z którymi zawarliśmy umowę powierzenia na podstawie artykułu 28 i   Rozporządzenia   Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych   w   związku   z   przetwarzaniem   danych   osobowych   i   w   sprawie   swobodnego przepływu   takich   danych   oraz   uchylenia   dyrektywy   95/46/WE   (ogólne   rozporządzenie  o ochronie danych).

 

Na jakiej podstawie Twoje dane osobowe są przetwarzane?

Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody na wykorzystanie plików cookie.

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Nie, podanie danych jest dobrowolne, ale bez akceptacji plików cookie nie wszystkie funkcje na stronie mogą działać.

Przez jaki czas przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe przechowywane w plikach cookies są przetwarzane do momentu ich usunięcia.

Jakie przysługują Ci prawa?

Zgodę można wycofać w każdym punkcie kredytowym Oney (lista punktów na stronie internetowej www.oney.com.pl) lub kontaktując się z Nami listownie na adres siedziby albo pocztą elektroniczną na adres bok@oney.com.pl. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych przed cofnięciem zgody oraz w zakresie, w jakim Twoje dane osobowe przetwarzamy w oparciu o inną podstawę przetwarzania danych (np. w celu wykonania umów, które zawarliśmy albo Naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa).
W przypadkach określonych w przepisach prawa możesz złożyć do Nas również wniosek o:
a. uzyskanie dostępu do swoich danych osobowych, w tym otrzymanie kopii swoich danych osobowych;
b. skorzystanie z prawa do przenoszenia danych;
c. usunięcie lub ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych;
d. sprostowanie swoich danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe.
Niezależnie od innych przysługujących Ci praw (w tym prawa do wycofania zgody), masz prawo
w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich. W przypadku wniesienia sprzeciwu Twoje dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych.
Wszelkie Twoje wątpliwości lub zastrzeżenia staramy się wyjaśniać polubownie i zawsze zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z Nami. Przepisy przyznają Ci jednak również prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (od 25.05.2018 r. – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).