Szybka decyzja kredytowa

Już w 15 minut. Wystarczy, że zadzwonisz do nas pod numer 71 799 70 05 lub 801 700 270 lub odwiedzisz Punkt Doradztwa Finansowego w Auchan lub Punkt Kredytowy w Leroy Merlin. Jesteśmy do Twojej dyspozycji w godzinach otwarcia sklepów.


Większe możliwości

U nas otrzymasz od 1 000 zł do nawet 150 000 zł.

Indywidualne dopasowanie

Wysokość miesięcznej raty dopasujesz do swoich możliwości i rozłożysz spłatę zobowiązania nawet na 120 miesiące.

Niezmienne zasady

Z nami masz pewność, że przez cały okres kredytowania oprocentowanie nie zmieni się.

 


Wybierz źródło uzyskiwanego dochodu i sprawdź, jakie dokumenty przygotować:


Umowa o pracę

 Jeżeli jesteś zatrudniony na umowę o pracę wystarczy, że dostarczysz nam jeden z poniższych dokumentów:

 • wyciąg z konta z okresu 3 ostatnich miesięcy
 • imienny raport miesięczny (dawniej RMUA) z okresu 3 ostatnich miesięcy
 • samodzielnie wydrukowane potwierdzenie realizacji przelewu z tytułu wynagrodzenia z okresu 3 ostatnich miesięcy
 • zaświadczenie wystawione przez Bank potwierdzające wpływ przelewu z tytułu wynagrodzenia z okresu 3 ostatnich miesięcy
 • zaświadczenie z zakładu pracy ważne 30 dni od daty wystawienia pobierz »

Działalność gospodarcza

Jeżeli uzyskujesz dochód z działalności gospodarczej wystarczy, że przygotujesz 4 dokumenty:

 1. dokument potwierdzający fakt prowadzenia działalności gospodarczej (np. wydruk ze strony CEiDG, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej)
 2. dokument potwierdzający uiszczanie podatku (dowody wpłaty lub zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami w Urzędzie Skarbowym - ważne do daty podanej na zaświadczeniu, max. 30 dni)
 3. dokument potwierdzający opłacanie składek za ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (dowody wpłaty lub zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS - ważne do daty podanej na zaświadczeniu, max. 30 dni)
 4. dokument pozwalający na ustalenie dochodu - uzależniony jest od sposobu rozliczania działalności gospodarczej :
 
 • Zasady ogólne więcej »
  • podatkowa książka przychodów i rozchodów. Jeden z poniższych dokumentów:
   • PIT 36 lub PIT 36L  (ważne do 30 kwietnia następującego po roku podatkowym)
   • zestawienie z podatkowej książki przychodów i rozchodów
   • zaświadczenie o przychodzie wystawione przez księgową lub biuro rachunkowe
  • pełna księgowość. Jeden z poniższych dokumentów:
   • rachunek zysków i strat za wymagany okres
   • PIT 36 (ważny do 30 kwietnia następującego po roku podatkowym) 
   • statystyczne sprawozdanie F01 (ważne 30 dni)
   • statystyczne sprawozdanie F02 (za ostatni zamknięty rok) ważne do 30 kwietnia następującego po roku podatkowym)
   • bilans za zamknięty rok podatkowy (ważny do 30 kwietnia następującego po roku podatkowym)
   • zaświadczenie o przychodzie wystawione przez księgową lub biuro rachunkowe (ważne 30 dni od daty wystawienia) 
 • Ryczałt ewidencjonowany więcej »

  Jeden z poniższych dokumentów:

  • PIT 28 / PIT 28B (ważny do 30 kwietnia następującego po roku podatkowym)
  • ewidencja przychodów z bieżącego roku podatkowego za wymagany okres
  • zaświadczenie o przychodzie wystawione przez księgową lub biuro rachunkowe (ważne 30 dni od daty wystawienia)
   
 • Karta podatkowa więcej »
  • Decyzja naczelnika Urzędu Skarbowego o wysokości stawki podatku na dany rok (ważna do 15 marca roku następnego po roku podatkowym)

Emerytura

Jeżeli jesteś na emeryturze wystarczy, że dostarczysz nam legitymację emeryta
lub jeden z dokumentów więcej »

Jeden z poniższych dokumentów potwierdzających dochód (dokument nie starszy niż sprzed roku):

 • odcinek wypłaty świadczenia:
  • wyciąg z konta
  • wydrukowane potwierdzenie realizacji przelewu
  • zaświadczenie (oryginał) wystawione przez bank (zawierające imię i nazwisko posiadacza rachunku oraz numer świadczenia)
 • decyzja o przyznaniu świadczenia:
  • decyzja o waloryzacji świadczenia
  • decyzja o podjęciu wypłaty dodatku do świadczenia
  • decyzja o przeliczeniu świadczenia
  • dokument potwierdzający przeniesienie w stan spoczynku
 • zaświadczenie wydane przez ZUS/KRUS lub inny uprawniony organ
 • PIT 11 (ważny do końca roku następującego po roku podatkowym)
 • PIT 40 (ważny do końca roku następującego po roku podatkowym)
 

Renta

Jeżeli jesteś na rencie, wystarczy że przygotujesz dwa poniższe dokumenty

 1. dokument potwierdzający okres na jaki zostało przyznane świadczenie więcej »

  Jeden z poniższych dokumentów:

  • decyzja o przyznaniu świadczenia (ważna do daty przyznania świadczenia)
  • legitymacja rencisty (ważna do daty podanej w legitymacji)
  • zaświadczenie wydane przez ZUS/KRUS lub inny uprawniony organ (ważne do daty przyznania świadczenia)
  • orzeczenie lekarza orzecznika ZUS/KRUS lub inny uprawniony organ (ważne do daty przyznania świadczenia)
    
 2. dokument potwierdzający kwotę świadczenia więcej »

   Jeden z poniższych dokumentów (dokument nie starszy niż sprzed roku):

  • odcinek wypłaty świadczenia
   • wyciąg z konta (zawierający informację o jednym świadczeniu)
   • zaświadczenie (oryginał) wystawione przez bank (zawierające datę wpływu środków, numer świadczenia, imię i nazwisko posiadacza rachunku)
   • wydrukowane przez Klienta potwierdzenie realizacji przelewu
  • decyzja o przyznaniu świadczenia
   • ostatnia decyzja o waloryzacji świadczenia
   • decyzja o podjęciu wypłaty dodatku do świadczenia
   • decyzja o przeliczeniu świadczenia
  • zaświadczenie wydane przez ZUS/KRUS lub inny uprawniony organ
  • PIT 11 (ważny do końca roku następującego po rok rozliczeniowym)
  • PIT 40 (ważny do końca roku następującego po roku rozliczeniowym)

Gospodarstwo rolne

Jeżeli uzyskujesz dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego wystarczy, że dostarczysz nam 3 poniższe dokumenty:

 1. dokument potwierdzający fakt prowadzenia gospodarstwa rolnego więcej »

   Jeden z poniższych dokumentów

  • decyzja z Urzędy Gminy w formie nakazu płatniczego (ważna do dnia otrzymania decyzji za kolejny rok podatkowy, do 15 marca)
  • zaświadczenie z Urzędu Gminy (potwierdzające fakt posiadania lub dzierżawienia gospodarstwa rolnego, określające jego wielkość w hektarach przeliczeniowych lub/i dochodowość roczną (ważne do daty podanej na zaświadczeniu, max. 30 dni)
    
 2. dokument potwierdzający opłacanie składki KRUS więcej »

   Jeden z poniższych dokumentów

  • dowód opłacenia składki KRUS za ostatni kwartał
  • zaświadczenie z KRUS o niezaleganiu ze składkami (ważne do daty podanej na zaświadczeniu, max. 30 dni)
    
 3. dokument potwierdzający opłacanie podatku rolnego więcej »

   Jeden z poniższych dokumentów

  • dowód opłacenia podatku rolnego za ostatni kwartał
  • zaświadczenie z Urzędu Gminy o niezaleganiu z opłatami podatku rolnego (ważne do daty podanej na zaświadczeniu, max. 30 dni)
    

Inne

Jeśli uzyskujesz dochód z innego źródła, zadzwoń do nas 71 799 70 05 lub 801 700 270. Powiemy Ci, jakie dokumenty przygotować.


Oney Polska S.A, jako pośrednik kredytowy współpracuje z Credit Agricole Bank Polska S.A. Zakres umocowania: zawieranie i zmiana umów o kartę kredytową, odbieranie oświadczeń w zakresie tych umów oraz umów pożyczki lub kredytu ratalnego, wykonywanie w imieniu Banku obsługi posprzedażowej oraz dokonywanie w imieniu Banku obsługi posprzedażowej oraz innych czynności związanych z zawartymi umowami. Pośrednik kredytowy za czynności wykonywane przy zawarciu umowy kredytowej otrzymuje wynagrodzenie od banku.

Oney Polska S.A. jako pośrednik kredytowy współpracuje również z Alior Bank S.A. Zakres umocowania: zawieranie w imieniu Alior Bank S.A. z osobami fizycznymi umów pożyczki oferowanej przez Alior Bank S.A. o wartości nieprzekraczającej 200 000 zł oraz dokonywanie czynności faktycznych związanych z zawarciem tych umów.